درخواست نمایندگی

شرکت سراپوش ، تولید کننده مواد شیمیایی صنعت ساختمان در راستای گسترش محدوده فعالیت خود در شهرهایی که فاقد نمایندگی میباشد اقدام به جذب نماینده فعال مینماید.لذا علاقه مندان و واجدین شرایط میتوانند  فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایند .
این شرکت پس از بررسی اطلاعات و در صورت انطباق با معیارهای سازمانی خود بادوستان تماس خواهد گرفت.

فرم نمایندگی
نام و نام خانوادگی *
این فیلد الزامی است.
نام شرکت *
این فیلد الزامی است.
تاریخ تولد
این فیلد الزامی است.
کد ملی *
این فیلد الزامی است.
محل تولد
این فیلد الزامی است.
جنسیت
این فیلد الزامی است.
تلفن ثابت *
این فیلد الزامی است.
تلفن همراه *
این فیلد الزامی است.
پست الکترونیکی *
این فیلد الزامی است.
آدرس
این فیلد الزامی است.
زمینه فعالیت *
این فیلد الزامی است.
میزان فضای دفتری *
این فیلد الزامی است.
میزان فضای انبار *
این فیلد الزامی است.
امکانات بازاریابی و فروش
این فیلد الزامی است.
کد امنیتی کد امنیتی
این فیلد الزامی است.