استخدام

شرکت سراپوش جهت تکمیل کادر خود در زمینه های مختلف اقدام به استخدام افراد واجد شرایط مینماید ، لذا علاقه مندان میتوانند فرم اطلاعاتی را تکمیل و ارسال نمایند.این شرکت پس از بررسی اطلاعات ودر صورت انطباق بامعیارهای سازمانی خود با دوستان تماس خواهد گرفت .

فرم همکاری و استخدام
نام و نام خانوادگی *
این فیلد الزامی است.
نام پدر *
این فیلد الزامی است.
تاریخ تولد *
این فیلد الزامی است.
کد ملی
این فیلد الزامی است.
محل تولد *
این فیلد الزامی است.
وضعیت نظام وظیفه *
این فیلد الزامی است.
جنسیت *
این فیلد الزامی است.
تلفن ثابت *
این فیلد الزامی است.
تلفن همراه *
این فیلد الزامی است.
پست الکترونیکی *
این فیلد الزامی است.
نام سازمان
این فیلد الزامی است.
نوع فعالیت
این فیلد الزامی است.
مدت زمان همکاری
این فیلد الزامی است.
علت ترک کار
این فیلد الزامی است.
تلفن آخرین محل کار
این فیلد الزامی است
آپلود رزومه
این فیلد الزامی است.

لطفا فایل با فرمت pdf ، doc ، docx ارسال نمایید.

آپلود عکس
این فیلد الزامی است.

لطفا فایل با فرمت png، jpg ، jpeg ارسال نمایید.

حقوق درخواستی
این فیلد الزامی است.
کد امنیتی کد امنیتی
این فیلد الزامی است.